Ko može biti član:

Sva pravna lica koja u svom radu podržavaju ciljeve udruženja

Sva fizička lica koja mogu doprinijeti ostvarivanju ciljeva

Godišnja članarina u udruženju iznosi:

Za pravna lica  koja zapošljavaju do 10 radnika iznosi 500 KM

Za pravna lica koja zapošljavaju iznad 10 radnika iznosi 1000 KM

Za fizičke osobe iznosi 500 KM

Izjava o pristupanju u članstvo SLOVENSKO UDRUŽENJE PRIVREDNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Izjavljujem da pristupam u članstvo Slovenskog udruženja privrednika u Bosni i Hercegovini („Udruženje“)

Pristupanjem u članstvo u Udruženja preuzimam prava i obaveze regulisane odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BIH“, broj 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11), važećeg Statuta Uduženja kao i drugih akata Udruženja.

Podaci za registar pravnih lica iz Slovenskog udružennja privrednika u Bosni i Hercegovini

    Rad udruženja podržava Ambasada Slovenije u BH

    Udruženje djeluje na cijelom teritoriju BIH i ravnopravno zastupa sve članove

    KONTAKT

    © 2022 Slovensko udruženje privrednika u BiH All Rights Reserved. Design BY Webagent Sarajevo